Operazione da 5 milioni € per aumento di capitale di Qapla’